Accessibility help

เมนูหลัก

ครอบครัว  สร้างสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ |

 ฟังรายการวิทยุสำหรับเด็กและครอบครัว ผ่านทางเวบไซต์ได้ที่  www.homeradio1.com

บก. ชวนคุย

เข้าสู่กลางเดือนเดือนมีนาคม อากาศร้อนก็มาสัมผัสกันเต็มที่แล้ว ร้อนๆ แบบนี้ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวก็มีกิจกรรมดีๆ มานำเสนอเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกัน นั่นก็คือกิจกรรมธรรมชาติกับการเยียวยา "กินเป็นอยู่เป็น ดูแลพ่อแม่เป็น" ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้ทุกคนในบ้านเข้าใจเรื่องการกินอาหารมากขึ้นที่เข้ากับหลักธรรมชาติและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งเราได้วิทยากร คุณเพียงพร ลาภคล้อยมา ที่มีประสบการณ์เรื่องธรรมชาติบำบัด มาอย่างยาวนาน ที่พร้อมจะมาแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพกันอย่างใกล้ชิด

เรื่องเล่าครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สสส. จัดกิจกรรม “พ่อลูก....ผูกพัน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทพ่อ ในครอบครัว สู่การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยได้เชิญตัวแทนพ่อตัวอย่าง 3 ครอบครัว จากชุมชนร่มเกล้า และพ่อดีเด่นแห่งพูนสินธานี 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวลักษณะเฉพาะ มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยพ่อตัวอย่างทั้ง 3 คนได้เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดี ไม่เคยคิดท้อแท้ แม้บางคนจะมีลูกเป็นเด็กพิเศษ นอกจากนี้ พ่อตัวอย่างยังอยากให้ชุมชนรักกัน ต้องการความเข้าใจไม่ใช่สงสาร ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพูนสินธานี 3 ชุมชนร่มเกล้า กทม.

new บทความ