Accessibility help

เมนูหลัก

หลักสูตร "ชีวิตและงานที่มีความหมาย"

 

 

Life Reorientation: ชีวิตและงานที่มีความหมาย

 

 

ร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ค้นหาความหมายของชีวิตและการทำงาน โดยนำแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต ดูแลความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ในรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของตน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคล ทั่วไปที่สนใจนำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเข้ามาใช้ในชีวิตและการทำงาน โดยผู้้เข้าร่วมไม่่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษามาก่อน

เกี่ยวกับผู้จัด:
กลุ่มจิตตปัญญาวิถี ประกอบไปด้วยนักวิชาการและนักปฏิบัติ ซึ่งต่างสนใจและมีประสบการณ์การวิจัยการนำไปใช้ในชั้นเรียนและฝึกอบรมจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มได้ร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างการรู้จักตนเองและโลกภาย นอก โดยมุ่งสร้างสรรค์แนวทางที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย ผ่านการสัมผัสกับประสบการณ์ในชีวิต การสนับสนุนด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและแบ่งปันการเรียนรู้ต่อกัน

จิตตปัญญาศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่เราน้อมนำเข้ามาไว้ในชีวิต จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาวิจัยองค์ความรู้จิตตปัญญาศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยการสำรวจ (survey research) และการปฏิบัติ (action research) เป็นเวลา ๒ ปี จากการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรต่างๆ ยิ่งทำให้เราตระหนักว่าจิตตปัญญาศึกษาได้ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรู้จักตัวเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้โลกภายนอก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งผู้เรียนและผู้สอน

กำหนดการ:
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2553 (9.00 - 17.00 น.)
ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนแห่งประเทศไทย สะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ

รุ่น ที่ 2 วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2553 (9.00 - 17.00 น.)
ณ สวนเงินมีมา เจริญนคร กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมรุ่นละไม่เกิน 25 ท่าน
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม: 3,900 บาท
(รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

ติดต่อสอบถาม:
คุณภาณุมาศ จีรภัทร์ (089-760-8166)
หรือ คุณสิทธิพร เรืองดิษฐ์ (084-002-6543)
e-mail: jittapanyavithi@gmail.com
หรือที่ jittapanya.com

ขอบคุณครับ/ค่ะ,
กลุ่มจิตตปัญญาวิถี

 

 
 

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต