Accessibility help

เมนูหลัก

“จินตทัศน์” วิชาที่สอนให้เด็กคิดเป็นภาพ

เก็บตกจากข่าวที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดประกวดและตกแต่ง Mind Map ในหัวข้อ "เราจะหยุดโลกร้อนได้อย่างไร" เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านดีให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดหยุดวิกฤตโลกร้อน มีนักเรียนระดับมัธยมต้นจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 111 ผลงาน และจากการตัดสินของคณะกรรมการ ผลงานของนักเรียนเพลินพัฒนาชนะใจกรรมการ กวาดรางวัลไปทั้ง 6 รางวัล (จากทั้งหมด 6 รางวัล)

เคล็ดลับการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างไร จึงทำให้เด็กเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถ จนได้รับรางวัลมากมายเช่นนี้ เพื่อนำมาขยายผลแนวคิดให้แพร่หลาย และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่างๆ

อาจารย์ศีลวัต ศุษิลวรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ผู้ซึ่งริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรวิชา “จินตทัศน์” ซึ่งเป็นที่มาของความสำเร็จของเด็กๆนั่นเอง ครูปาดเล่าให้ฟังว่า

หน่วยวิชาจินตทัศน์
คือ การพัฒนาประสิทธิภาพในการคิดและการนำเสนอความคิดที่เป็นการผสมผสานตรรกวิทยา และจินตนาการด้านมิติสัมพันธ์ในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง

โดยเริ่มจากการมุ่งกระตุ้นและพัฒนาหน่วยความคิดที่เล็กที่สุด คือ หน่วยที่เป็นภาพในใจ (จินตภาพ หรือ Image) และหน่วยที่เป็นความเข้าใจ (มโนทัศน์ หรือ concept) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการคิดให้ปรากฎออกมาเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย

ในมุมของพหุปัญญา การเรียนวิชาจินตทัศน์เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
-  ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)
- ด้านตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – Mathematical Intelligence)

การเรียนรู้เรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นทั้งการฝึกทักษะกระบวนการคิดและเป็นทั้งการจัดรูปแบบข้อมูล ให้สมองมีสิ่งกระตุ้นมากพอที่จะคิดสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ขึ้นมาได้ในที่สุด

ครูปาดเล่าต่อว่าที่มาของแนวคิดที่ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนั้น เริ่มมาจาก วิชา Information Visualization ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สอนคนเรียนคอมพิวเตอร์ที่เรียนในระดับลึก ที่ต้องใช้กับจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์โมเดลใหม่ขึ้นมา และ Systemthinking ที่การฝึกคิดเป็นภาพ เป็นระบบ ครูปาดจึงค่อยๆเรียบเรียงประมวลกับวิชาต่างๆ อาทิ โดยนำมาประยุกต์กับวิชาอื่นๆ เช่นคณิตศาสาตร์, ดนตรี, การเขียนแบบ, งานวิจิตรศิลป์ จนเกิดเป็นสูตรเฉพาะขึ้นมา นั่นก็คือ “จินตทัศน์” ซึ่งนำมาสอนเด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม

อ่านต่อ ได้ที่นี้  http://www.magickidschool.com/scoop.php

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต