Accessibility help

เมนูหลัก

เล่านิทาน อ่านหนังสือสานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
         
“หนังสือนิทาน” เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือสานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั่วทุกภูมิภาค โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัย ทั่วทุกภูมิภาค
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งแรก วันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่   3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และ
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
                งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การเล่านิทาน การทำกิจกรรมต่างๆ ที่แฝงด้วยการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
                 อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท นักวิชาการศึกษาและอาจารย์ด้านพัฒนาการเด็ก
ผู้คลุกคลีอยู่กับวงการด้านการศึกษาปฐมวัยมาอย่างยาวนาน มาแนะเคล็ดลับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านการสร้างความรัก ความอบอุ่น การปฏิบัติตนของครู พ่อแม่ ต่อเด็กปฐมวัย อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อดีของการอ่าน นำไปบูรณาการและประยุกต์ให้กลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนและลูกในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อ แม่ ครู ชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครทางเวปไซต์ www.motherandcare.in.th
และโทร.02-241-8000 ต่อ 341,328
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา 
ข่าวประชาสัมพันธ์
         
“หนังสือนิทาน” เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือสานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั่วทุกภูมิภาค โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัย ทั่วทุกภูมิภาค
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งแรก วันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่   3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และ
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
                งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การเล่านิทาน การทำกิจกรรมต่างๆ ที่แฝงด้วยการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
                 อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท นักวิชาการศึกษาและอาจารย์ด้านพัฒนาการเด็ก
ผู้คลุกคลีอยู่กับวงการด้านการศึกษาปฐมวัยมาอย่างยาวนาน มาแนะเคล็ดลับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านการสร้างความรัก ความอบอุ่น การปฏิบัติตนของครู พ่อแม่ ต่อเด็กปฐมวัย อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อดีของการอ่าน นำไปบูรณาการและประยุกต์ให้กลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนและลูกในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อ แม่ ครู ชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครทางเวปไซต์ www.motherandcare.in.th
และโทร.02-241-8000 ต่อ 341,328
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา

 

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
         
“หนังสือนิทาน” เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือสานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั่วทุกภูมิภาค โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัย ทั่วทุกภูมิภาค
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งแรก วันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่   3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และ
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
                งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การเล่านิทาน การทำกิจกรรมต่างๆ ที่แฝงด้วยการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
                 อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท นักวิชาการศึกษาและอาจารย์ด้านพัฒนาการเด็ก
ผู้คลุกคลีอยู่กับวงการด้านการศึกษาปฐมวัยมาอย่างยาวนาน มาแนะเคล็ดลับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านการสร้างความรัก ความอบอุ่น การปฏิบัติตนของครู พ่อแม่ ต่อเด็กปฐมวัย อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อดีของการอ่าน นำไปบูรณาการและประยุกต์ให้กลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนและลูกในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อ แม่ ครู ชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครทางเวปไซต์ www.motherandcare.in.th
และโทร.02-241-8000 ต่อ 341,328
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
         
“หนังสือนิทาน” เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือสานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั่วทุกภูมิภาค โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัย ทั่วทุกภูมิภาค
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งแรก วันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่   3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และ
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
                งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การเล่านิทาน การทำกิจกรรมต่างๆ ที่แฝงด้วยการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
                 อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท นักวิชาการศึกษาและอาจารย์ด้านพัฒนาการเด็ก
ผู้คลุกคลีอยู่กับวงการด้านการศึกษาปฐมวัยมาอย่างยาวนาน มาแนะเคล็ดลับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านการสร้างความรัก ความอบอุ่น การปฏิบัติตนของครู พ่อแม่ ต่อเด็กปฐมวัย อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อดีของการอ่าน นำไปบูรณาการและประยุกต์ให้กลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนและลูกในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อ แม่ ครู ชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครทางเวปไซต์ www.motherandcare.in.th
และโทร.02-241-8000 ต่อ 341,328
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
         
“หนังสือนิทาน” เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดโครงการ“เล่านิทาน อ่านหนังสือสานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั่วทุกภูมิภาค โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัย ทั่วทุกภูมิภาค
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งแรก วันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่   3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา และ
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
                งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การเล่านิทาน การทำกิจกรรมต่างๆ ที่แฝงด้วยการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
                 อาจารย์อภิสิรี จรัลชวนะเพท นักวิชาการศึกษาและอาจารย์ด้านพัฒนาการเด็ก
ผู้คลุกคลีอยู่กับวงการด้านการศึกษาปฐมวัยมาอย่างยาวนาน มาแนะเคล็ดลับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านการสร้างความรัก ความอบอุ่น การปฏิบัติตนของครู พ่อแม่ ต่อเด็กปฐมวัย อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อดีของการอ่าน นำไปบูรณาการและประยุกต์ให้กลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนและลูกในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อ แม่ ครู ชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครทางเวปไซต์ www.motherandcare.in.th
และโทร.02-241-8000 ต่อ 341,328
 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา
 

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต