Accessibility help

เมนูหลัก

เชียงใหม่ขานรับโครงการอบรม พ่อแม่ครู ในการปลูกฝังการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เชียงใหม่ขานรับโครงการอบรม พ่อแม่ครู ในการปลูกฝังการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดโครงการเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กทั่วทุกภูมิภาค ด้วยการจัดอบรมทั้งพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัย ภายใต้ชื่อโครงการ เล่านิทาน อ่านหนังสือ สานนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา   โดยวิทยากรชื่อดัง อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข หรือครูหวาน กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นผู้ให้ความรู้ เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทานเป็นสื่อให้กับเด็กๆ

รวมทั้งการทำกิจกรรม workshop กับคุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมเวิร์คชอป กับการสร้างสรรค์ประกอบการเล่านิทาน เช่นการเล่าไปพับไป เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากพ่อแม่ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างล้นหลาม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนสนใจและร่วมทำกิจกรรมที่สภาการศึกษาจัดขึ้นทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางอันแสดงถึงความใส่ใจของพ่อแม่ ครู และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดในส่วนภูมิภาคมาแล้ว 3 ครั้งคือ

ครั้งที่ 1  วันที่ 19-20 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

                ครั้งที่ 2 : วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

                ครั้งที่ 3 : วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

และครั้งนี้ที่เชียงใหม่เป็นครั้งที่  จัดในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 1 ครั้ง คือ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

สามารถอ่านรายละเอียดและกรอกสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.motherandcare.in.th และสำรองที่นั่งที่โทร. 02-241-8000 ต่อ 341,328 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร. 02-628-8818-9/086-548-8388 กมลฉัตร/รวิยา

 

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต