Accessibility help

เมนูหลัก

ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งเครือข่ายครอบครัว ปี 2558

ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งเครือข่ายครอบครัว ปี  2558

 งานเดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 4  ยิ่งคุย  ยิ่งใกล้   Talk more  Listen more  Understand more  
 เพื่อนำรายได้ไปจัดกิจกรรม ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะ
ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
.....
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 04.30 น
ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
....
ค่าสมัคร ท่านละ 300 บาท พร้อมรับเสื้อยืดผ้าเนื้อดี 1 ตัว
และรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย(ทั้งเดินและวิ่ง)
....
เพลิดเพลินกิจกรรมการแสดงบนเวที ชมนิทรรศการด้านครอบครัว และร่วมสนุกในซุ้มกิจกรรม